O stowarzyszeniu

 

 

Stowarzyszenie Human Resources Generation Next zostało nieformalnie zawiązane w 1998 roku przez grupę osób pracujących zawodowo w obszarze Human Resources. Podstawową motywacją dla powstania stowarzyszenia była chęć zawiązania środowiska młodych ludzi, którzy będą stanowić dla siebie wsparcie oraz wzajemnie się rozwijać w życiu zawodowym. Był to czas kiedy nie istniały portale społecznościowe, komunikatory oraz inne współczesne pomoce do utrzymywania wzajemnych relacji. Założenia te okazały się bardzo słuszne. Od początku naszego istnienia mieliśmy wiele dowodów wzajemnej współpracy, pomocy w rozwiązywaniu HR-owskich rebusów, a nawet przyjaźni. Z czasem organizacja dojrzała i w czerwcu 2005 roku postanowiliśmy podjąć kroki zmierzające ku większej profesjonalizacji działań Stowarzyszenia. Ich efektem było zarejestrowanie stowarzyszenia jako formalnie działającego podmiotu.

Podstawowym celem funkcjonowania stowarzyszenia, który stawiamy sobie dzisiaj jest utworzenie i utrzymywanie stałej platformy kontaktów profesjonalistów z zakresu zarządzania kapitałem ludzkim. Cel ten realizujemy poprzez regularne spotkania członków mające charakter merytoryczny, tj związany z wybranym zagadnieniem Hrowskim, spotkania z ciekawymi Gośćmi oraz szkolenia dla członków stowarzyszenia połączone ze wspólnym spędzaniem czasu.

 
Odwaga w działaniu Zapraszamy na najbliższe spotkanie Stowarzyszenia HR Generation Next, które odbędzie się w ...

więcej »